Kemisk Ordbog

Første udgave af ordbogen blev udarbejdet over en årrække af Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg og i 1996 udgivet af Teknisk Forlag. Tilblivelsen blev støttet af Thomas B. Thriges Fond, Lundbeckfonden, Tuborgfondet og Otto Mønsteds Fond. Den 500 sider store bog indeholdt den af Kemisk Forening definerede danske kemiske nomenklatur, en tilpasning af den internationale (dvs. engelsksprogede IUPAC-nomenklatur). Førsteudgaven blev udsolgt fra forlaget i 2003.

Anden udgave af Kemisk Ordbog blev præsenteret ved Kemisk Forenings 125-års jubilæum den 22. november 2004. Den var en kritisk revidering af førsteudgaven. Andenudgaven og siden tredjeudgaven, som blev udgivet af Nyt Teknisk Forlag, omfattede dels en trykt opslagsbog, dels internetadgang til søgning i databasen. Internetdelen af Kemisk Ordbog blev i begyndelsen af 2011 flyttet til Ordbogen.com.

Databasen, som ligger til grund for såvel den trykte bog som internetdelen, bliver opdateret med mellemrum af Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg. Databasen blev til med støtte fra Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen.

En søgbar version af af databasen er tilgængelig på websiden Dansk Kemisk Nomenklatur.